Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Ολοκληρωμένη συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων

Παρεμβάσεις επιδιόρθωσης βλαβών, συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων από συνεργείο πολλαπλών ειδικοτήτων που αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών με ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο και εγγύηση ποιότητας. Επίσης παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για την εξασφάλιση πιστοποιητικού ενεργειακής πιστοποίησης.