Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης βρεφών, παιδιών και φροντίδας υπερηλίκων και ΑΜΕΑ, τόσο σε μόνιμη βάση, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, με έμφαση στην ευελιξία και την παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών από εκπαιδευμένο προσωπικό.