Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Κοινωνικός συνεταιρισμός οικοτεχνίας και παροχής υπηρεσιών ΡΟΜΑ

Δημιουργία κοινωνικού συνεταιρισμού ΡΟΜΑ για την παροχή υπηρεσιών που παρουσιάζουν ζήτηση από τα μέλη των ίδιων των ομάδων με τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες.