Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Κοινωνικός συνεταιρισμός ανακύκλωσης

Δημιουργία κοινωνικού συνεταιρισμού ΡΟΜΑ που ήδη ασχολούνται άτυπα με την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, για την οργάνωση και περιβαλλοντική πιστοποίηση της απασχόλησης τους στην ανακύκλωση υλικών.