Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Γενικές Πληροφορίες
Ο παρών οδηγός εξηγεί τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχείρησης, όπως η συμμετοχική λήψη αποφάσεων, η εστίαση στην ανάπτυξη της κοινότητας, η επανεπένδυση των κερδών και ο στόχος ύπαρξης κοινωνικού αντίκτυπου. ......»
Ενημέρωση: 2013-11-04