Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Ανακοινώσεις
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για τη Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»......»
Ενημέρωση: 2014-11-21
Ο ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ στο πλαίσιο της Πράξης ΤΟΠΕΚΟ και για την ολοκλήρωση της Δράσης του "Επαγγελματική Υποστήριξη", οργανώνει την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 εργαστήρι με θέμα "Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας"......»
Ενημέρωση: 2014-05-30
Συνάντηση μεταξύ ωφελουμένων της πράξης "Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο" και των υπεύθυνων της συμβουλευτικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 14:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας.......»
Ενημέρωση: 2013-09-11
Ξεκίνησε η υλοποίηση της οριζόντιας κατάρτισης των ωφελουμένων σε συνεργασία με το με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.......»
Ενημέρωση: 2013-07-23
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως πέντε (5) συμβασιούχων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» και κωδικό ΟΠΣ 375641 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους. ......»
Ενημέρωση: 2013-06-07
ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ: ΝΟΜΟΣ 4144/2013 ΑΡΘΡΟ 30 - Αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας του μητρώου ανέργων του ΟΑΕΔ έρχονται με το άρθρο 30 του νέου νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ Α/88/18-4-2013), όπου προβλέφθηκαν τα εξής:......»
Ενημέρωση: 2013-05-31