Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Στελέχη και ωφελούμενοι της Α.Σ. ΤΟΠΕΚΟ Βόλου παραβρέθηκαν στην ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: η νέα πρόκληση στο επιχειρείν»
Ενημέρωση: 2013-04-12

Στελέχη της Α.Σ. ΤΟΠΕΚΟ Βόλου και ωφελούμενοι από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν στα πλαίσια της πράξης «Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» παραβρέθηκαν στην ημερίδα με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: η νέα πρόκληση στο επιχειρείν» που διοργανώθηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με την υποστήριξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το θεσμικό πλαίσιο και οι μηχανισμοί στήριξής της, καθώς και παραδείγματα Ελληνικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ).