Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Ξεκίνησε η υλοποίηση της οριζόντιας κατάρτισης των ωφελουμένων.
Ενημέρωση: 2013-07-23

Η δράση περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα οριζόντιας κατάρτισης που θα παρέχει οριζόντιες βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και πληροφορίες σχετικές με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες.

 

 

Για το πρόγραμμα της κατάρτισης δείτε παρακάτω:

 

 

 

 

 

Ημερομηνία

Ομάδα

Ώρα

23/7

 Πρωτογενής Τομέας -Catering

 09:00 - 14:00

23/7

Συντήρηση Κτιρίων, Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, Συνεργείο Καθαριότητας

16:00 - 21:00 

24/7

Κοινωνική Φροντίδα - Ανακύκλωση 

09:00 - 14:00 

25/7

 Πρωτογενής Τομέας -Catering

09:00 - 14:00 

26/7

Κοινωνική Φροντίδα - Ανακύκλωση  

09:00 - 14:00 

26/7

 Συντήρηση Κτιρίων, Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, Συνεργείο Καθαριότητας

16:00 - 21:00