Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Ημερίδα 12/6/2015
Ενημέρωση: 2015-06-26

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου, συντονιστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΕΚΟ Βόλου», διοργάνωσε την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 ημερίδα στο Μεταξουργείο, με δύο θεματικές ενότητες, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Πράξης «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο». Το πρώτο μέρος αφορούσε τη δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις συναφούς ενδιαφέροντος και τοπικούς φορείς, και το δεύτερο μέρος αφορούσε τη δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της Πράξης.

Η Πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Βασικός στόχος της Πράξης ήταν η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, από ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, με απώτερο σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο διευρυμένο Δήμο Βόλου.

Στις ημερίδες συμμετείχαν όλοι η εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε., Δήμος Βόλου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), στελέχη της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. και της Ε – Trikala Α.Ε. και ο Πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «Αντηχείο».

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με χαιρετισμούς της κ. Δ. Κολυνδρίνη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και του κ. Αθ. Θεοδώρου, εκπροσώπου του Δ. Βόλου. Ακολούθησαν παρουσιάσεις του κ. Α. Ζέρβα, Προέδρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΕΚΟ Βόλου» και της ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε., σχετικά με τον ρόλο των ΤΟΠΕΚΟ στην προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τα προβλήματα και τις προοπτικές, της Ε – Trikala Α.Ε. για τα αποτελέσματα της Πράξης «Θερμοκοιτίδες» και της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. για το έργο «Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχείρησης SES Net, ενώ η Κοιν.Σ.Επ. «Αντηχείο» παρουσίασε τη δική της εμπειρία κατά τη διάρκεια σύστασης και λειτουργίας της. 

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με χαιρετισμό του κ. Απ. Γαλάτη και μια συνοπτική παρουσίαση των στόχων της Πράξης «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο». Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΕΚΟ Βόλου», σχετικά με την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του καθενός.