Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Ποιοί είμαστε

Ποια είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΤΟΠ-ΕΚΟ Βόλου

Συντονιστής: Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου (ANEBO Α.Ε.)

Νόμιμος Εκπρόσωπος ΑΣ: Δημήτριος Δερβένης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Α. Τακτικά Μέλη

 1. Δερβένης Δημήτριος, Πρόεδρος της ΑΝΕΒΟ Α.Ε.
 2. Παντσάς Απόστολος, Αντιδήμαρχος Βόλου.
 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος, Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
 4. Κοντορίζος Βασίλειος, Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.
 5. Μαβίδης Παύλος, Πρόεδρος του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ.
 6. Σκάγιαννης Παντολέων Κοσμήτορας Πολυτεχνείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 7. Κίττας Κων/νος Μέλος Δ.Σ. του ΚΕΤΕΑΘ. 

Β. Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Κερασιώτης Ιωάννης, εκπρόσωπος ΑΝΕΒΟ Α.Ε.
 2. Νικηφόρου Ευστάθιος, εκπρόσωπος Δήμος Βόλου
 3. Αντωνίου Ευτυχία, εκπρόσωπος Περιφέρεια Θεσσαλίας
 4. Αντωνάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
 5. Αποστολίδου Σοφία, εκπρόσωπος ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ
 6. Αναστασίου Γεώργιος, εκπρόσωπος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 7. Μπαρτζάνας Θωμάς, εκπρόσωπος ΚΕΤΕΑΘ

Διαχειριστής Έργου: Βασίλης Σγουρής, Διευθυντής ΑΝΕΒΟ Α.Ε.