Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Περιοχή παρέμβασης

Η περιοχή του Δήμου Βόλου επιλέχθηκε ως ο χώρος στον οποίο κυρίως εντοπίζεται το πρόβλημα της ανεργίας των ευπαθών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ταυτόχρονα αποτελεί τον χώρο δραστηριοποίησης των τοπικών φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Έτσι, δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τοπική κλίμακα, όπου το πρόβλημα της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ένταση.