Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Τα άμεσα αποτελέσματα της Πράξης αφορούν το σύνολο 80 ωφελουμένων που θα ιδρύσουν τουλάχιστον 10 κοινωνικές επιχειρήσεις.

Θεματική: Τουρισμός - Πολιτισμός

  1. Καλλιτεχνική εκπαίδευση και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οργάνωση καλλιτεχνών όλων των ειδών για τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης που θα παρέχει καλλιτεχνική εκπαίδευση σε οργανωμένους φορείς ή μεμονωμένα ιδιαίτερα μαθήματα, θα οργανώνει τους ενδιαφερόμενους σε κύκλους καλλιτεχνικών σχημάτων και εργαστηρίων τεχνών, καθώς και τη δημιουργία μουσικών σχημάτων για την υποστήριξη εκδηλώσεων.
  2. Προγράμματα μαζικού αθλητισμού και αθλητικών ενδιαφερόντων. Οργάνωση γυμναστών για τη δημιουργία κοινωνικής επιχείρησης που θα παρέχει υπηρεσίες μαζικού αθλητισμού σε οργανωμένους φορείς και θα οργανώνει τους ενδιαφερόμενους σε προσαρμοσμένα προγράμματα εκγύμνασης, εισαγωγής σε σπορ, καθώς και σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

Θεματική: Πράσινη Ανάπτυξη

  1. Ο πρωτογενής τομέας για επιλεγμένες καλλιέργειες βιολογικών προϊόντων, θερμοκηπιακών καλλιεργειών, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση και προορίζονται για εξαγωγές, καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης για τις παραδοσιακές δενδροκαλλιέργειες της περιοχής. Βασική προϋπόθεση η πιστοποίηση της ποιότητας, η τυποποίηση και η προώθηση στην αγορά.
  2. Ολοκληρωμένη συντήρηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και εγκαταστάσεων. Παρεμβάσεις επιδιόρθωσης βλαβών, συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων από συνεργείο πολλαπλών ειδικοτήτων που αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών με ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο και εγγύηση ποιότητας.

Θεματική: Κοινωνική Οικονομία

  1. Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Παροχή υπηρεσιών φύλαξης βρεφών, παιδιών και φροντίδας υπερηλίκων και ΑΜΕΑ, τόσο σε μόνιμη βάση, όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις, με έμφαση στην ευελιξία και την παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών από εκπαιδευμένο προσωπικό.
  2. Παρασκευή και διάθεση φαγητού και πρόχειρων γευμάτων, catering. Δημιουργία εργαστηρίου παρασκευής και διάθεσης έτοιμου φαγητού, εξυπηρέτησης αναγκών catering και πρόχειρων γευμάτων σε σχολεία και χώρους εργασίας, με έμφαση στην υγιεινή διατροφή, την πιστοποίηση ποιότητας και τις ανταγωνιστικές τιμές.
  3. Συνεργείο καθαρισμού κτιρίων, γραφείων, επαγγελματικών χώρων και κατοικιών. Οργανωμένη παροχή υπηρεσίας για κτίρια γραφείων και επαγγελματικών χώρων, αλλά και κατοικιών, με έμφαση στην οργάνωση και αποτελεσματικότητα του συνεργείου και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.
  4. Κέντρο τηλεφωνικών υπηρεσιών (call center). Δημιουργία υπηρεσίας παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών (call center) για την προώθηση προϊόντων και την παροχή γραμματειακής υποστήριξης επαγγελματιών όπως δικηγόροι, γιατροί κλπ.
  5. Κοινωνικός συνεταιρισμός οικοτεχνίας και παροχής υπηρεσιών ΡΟΜΑ. Δημιουργία κοινωνικού συνεταιρισμού γυναικών ΡΟΜΑ για την παροχή υπηρεσιών που παρουσιάζουν ζήτηση από τα μέλη των ίδιων των ομάδων με τις πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, όπως η δημιουργία παραδοσιακών στολών και η παροχή υπηρεσιών κομμωτικής.
  6. Κοινωνικός συνεταιρισμός ανακύκλωσης. Δημιουργία κοινωνικού συνεταιρισμού ανδρών ΡΟΜΑ που ήδη ασχολούνται άτυπα με την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, για την οργάνωση και περιβαλλοντική πιστοποίηση της απασχόλησης τους στην ανακύκλωση υλικών.