Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Συνοπτική περιγραφή των Δράσεων

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Συστηματική συνεργασία και συντονισμός των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μεταξύ τους αλλά και με τοπικούς επαγγελματικούς φορείς, με σκοπό την επιχειρηματική διασύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά της περιοχής παρέμβασης.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Διοργάνωση ημερίδων, παραγωγή υλικού προβολής και δράσεις δημοσιότητας για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων σχετικά με το έργο, τους τομείς παρέμβασης και τις δράσεις που προσφέρει. Κινητοποίηση τοπικών φορέων και ομάδων ωφελουμένων, με στόχο την αποτελεσματική πληροφόρηση των ανέργων, αλλά και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της τοπικής αγοράς εργασίας σχετικά με τις παρεμβάσεις του έργου και τις δυνατότητες που προσφέρει.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Διεξαγωγή 11 προγραμμάτων κατάρτισης - επιμόρφωσης, που στοχεύουν στο να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι τα απαραίτητα προσόντα και τις εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται στους τομείς παρέμβασης του σχεδίου, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Ενέργειες ενδυνάμωσης, εμψύχωσης και προετοιμασίας των ωφελουμένων για την αγορά εργασίας, με την παροχή 1.220 ωρών συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 80 ωφελούμενους. Περιλαμβάνει:

 1. Δράσεις εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης και ενεργοποίησης των ομάδων στόχου
 2. Νομική συμβουλευτική και διευκόλυνση στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων (π.χ. άδεια διαμονής για μετανάστες).
 3. Ψυχολογική υποστήριξη.
 4. Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω της διενέργειας ατομικών ή και ομαδικών συνεδριών συμβουλευτικής σε επαγγελματικά θέματα (π.χ. οργάνωση θεματικών εργαστηρίων οριζόντιου χαρακτήρα) ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων.
 5. Επιχειρηματική Συμβουλευτική. Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας, τόσο κατά τη περίοδο ίδρυσης όσο και κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου λειτουργίας των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από ωφελούμενους των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παρέχοντας υπηρεσίες:
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου
  • Διευκόλυνση της προώθησης προϊόντων
  • Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις
  • Διερεύνηση και ανάπτυξη συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων και ευκαιριών ανάπτυξης επιχειρηματικότητας.