Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Κατηγορίες ωφελουμένων

Η προτεινόμενη πράξη επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού αλλά και των διαρκώς αυξανόμενων σε αριθμό ευάλωτων ομάδων, όπως:

  • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
  • Άτομα με αναπηρία
  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
  • Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
  • Αποφυλακισθέντες
  • Πρώην χρήστες ουσιών
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια