Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Έντυπα - Υλικό

Φυλλάδιο   της πράξης "Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο"

Αφίσα   της πράξης "Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο"

Nόμος 4019/2011

DVD (Μέρος 1ο) - Παρουσίαση στους ωφελούμενους της πράξης «Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» της ημερίδας με θέμα «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: η νέα πρόκληση στο επιχειρείν» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με την υποστήριξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ).

DVD (Μέρος 2ο) - Παρουσίαση στους ωφελούμενους της πράξης «Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» μιας ομιλίας από το TED για την επιχειρηματικότητα και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων από Ελλάδα. 

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα - Οδηγός για την Κοινωνική Ευρώπη (Τεύχος 4) -  Ο παρών οδηγός εξηγεί τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνι­κής επιχείρησης και παραθέτει διάφορα παραδείγματα για τη δυνατότητα των μεμονωμένων καταναλω­τών ή καταθετών να επιδρούν καθοριστικά, από ποιοτική άποψη, στον τρόπο λειτουργίας των αγορών.